Service Mind to Service Excellence

การให้บริการด้วยความประทับใจด้วยใจที่เป็นเลิศเสมือนเป็นตัวกำหนดทิศทาง รักษา และขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความแตกต่างเกิดความได้เปรียบและขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดในระยะสั้นและเติบโตได้ในระยะยาว องค์กรที่ประสบความสำเร็จที่ให้ความสนใจ ใส่ใจ รับฟัง และทำตามสัญญาแก่ลูกค้าโดยทำให้เขาได้รับสิ่งที่ต้องการนำมาซึ่งความสุข

 

ผู้ให้บริการในทุกระดับต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เข้าใจ รัก ตระหนัก ตื่นตัว กระตือรือร้น มีองค์ความรู้ จิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และรับผิดชอบ เพื่อครองใจลูกค้าให้นานที่สุด ลูกค้ามีความคาดหวังมากขึ้นและต้องการตอบสนองที่แตกต่างจากที่อื่นที่ไม่สามารถสร้างให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น โลกสังคมออนไลน์ พฤติกรรม

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การพัฒนาและการสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าในยุคนี้จะไม่เหมือนเดิม ซึ่งผู้ให้บริการต้องรู้จักลูกค้า วิถีชีวิต ความชอบ กิจกรรมที่เขาทำให้มากที่สุดเพื่อรักษาความเป็นเลิศในการให้บริการและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ลูกค้ามิอาจปฏิเสธคุณได้และเต็มใจที่จะบอกต่อและปกป้องแบรนด์ให้แก่คุณ

ทำไมคุณจึงควรเข้าหลักสูตรนี้

การบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม 

รูปแบบการอบรม

เรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจากตัวอย่างจริง ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  และสาระบันเทิงจากคลิปภาพและเสียง

5 หลักการที่ทรงพลัง เน้นประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ

 

1. รู้จักลูกค้าของคุณให้ถ่องแท้มากขึ้น

ใครคือลูกค้า ค้นหาคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ เขาชื่นชมอะไร ความคาดหวังที่แท้จริง ชอบ ไม่ชอบ เกลียด อะไรสิ่งใดที่กำลังเปลี่ยนแปลง ใครขโมยลูกค้าของฉันไป?

 

2. การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อมัดใจลูกค้า

วิเคราะห์ภาพรวมตลาด 4 ระดับการให้บริการฉันอยู่ในระดับไหน ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกและลบ เรียนรู้จากคู่แข่ง  การนำแผนและวางกลยุทธ์การบริการที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติ พีระมิดของการสร้างประสบการณ์การบริการ

 

3. 5 ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศและการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างอย่างไร ปฏิบัติแบบไหนที่ได้ผลลัพธ์

ความน่าเชื่อถือ  การสร้างความมั่นใจ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ การตอบสนอง ในทุกจุดสัมผัส และทำอย่างไรให้บริการของเราแตกต่างโดเด่นอยู่เหนือบรรดาคู่แข่ง

 

4. การวัดผลอย่างเหมาะสม

สิ่งที่เราทำอยู่เป็นอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาทำได้ดีแค่ไหน การกำหนดเกณฑ์วัดผลที่เหมาะสม การควบคุม การบรรลุเป้าหมาย

 

5. เป็นผู้นำด้วยการรับใช้ และการทำเป็นตัวอย่าง

คนที่ใช่ ใจที่พร้อม ทำให้ดู

Copyright © 2019 Naret training All Rights Reserved

ติดตาม ดร.นเรศ

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

081 255 9966