หลักสูตรภาวะผู้นำ leadership: ประเภทและองค์ประกอบทั่วไป

ตามหลักสูตร leadership ผู้นำช่วยให้ตนเองและผู้อื่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้นำกำหนดทิศทาง สร้างวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยมันเกี่ยวกับการหาเป้าหมายให้ทีมหรือองค์กรของคุณให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ความเป็นผู้นำคือศิลปะในการทำให้คนอื่นทำสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการหรือสิ่งที่ผู้นำต้องการทำให้สำเร็จ ด้วยความเต็มใจ ความเป็นผู้นำรวบรวมทักษะที่จำเป็นในการทำสิ่งเหล่านี้เอาไว้ด้วยกัน เรามาดูรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบเพิ่มเติมกัน

 

ภาวะผู้นำ leadership สามารถจำแนกออกเป็นสี่รูปแบบที่แตกต่างกันไปตามประเภทของอำนาจ

 

ผู้นำแบบเผด็จการ

ผู้นำเผด็จการให้คำสั่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม เขายังกำหนดนโยบายสำหรับกลุ่มโดยไม่ ปรึกษาสมาชิกและไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผน โดยเพียงแต่บอกกลุ่มถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำ ณ เวลานั้น

 

ผู้นำแบบประชาธิปไตย

ผู้นำประชาธิปไตยมักจะให้คำแนะนำหลังจากปรึกษากับกลุ่มเท่านั้น มีการใช้นโยบายในการอภิปรายกลุ่มและ

การยอมรับของกลุ่ม ผู้นำประชาธิปไตยเคารพการมีส่วนร่วม

และความคิดเห็นของสมาชิก

 

ผู้นำแบบเสรีภาพ

รูปแบบความเป็นผู้นำนี้ให้อิสระสูงสุดแก่ผู้ติดตาม

และให้พนักงานมีอิสระสูงในการดำเนินงาน

 

ผู้นำใช้พระเดชพระคุณ

ภายใต้ภาวะผู้นำใช้พระเดชพระคุณ ผู้นำสันนิษฐานว่าหน้าที่ของเขาคือบิดาหรือบิดา เขาทำงานเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ปกป้องและให้ผู้ติดตามของเขาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะสมาชิกครอบครัว

 

เรายังสามารถกำหนดความเป็นผู้นำโดยพิจารณาจากองค์ประกอบทั่วไปที่ทุกคนต่างเห็นด้วย ต่อไปนี้เป็น 10 วิธีในการกำหนดศิลปะของการเป็นผู้นำ

 

1. วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำหมายถึงการมีวิสัยทัศน์และแบ่งปันมันแก่ผู้อื่น วิสัยทัศน์ช่วยมอบทิศทาง กลุ่ม และลำดับความสำคัญ

 

2. แรงจูงใจ

ผู้นำต้องรู้วิธีกระตุ้น และเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของพวกเขาในฐานะผู้จัดการผู้คน

 

3. ทำหน้าที่เป็นผู้นำ

ผู้นำทำงานให้กับทีม และสมาชิกในกลุ่มจะต้องสนับสนุนและรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผู้นำของพวกเขา

 

4. ความเห็นอกเห็นใจ

หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานของผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือความเห็นอกเห็นใจ โดยผู้นำคิดถึงผู้อื่น เข้าใจความกังวลของพวกเขา และช่วยแก้ไขปัญหา

 

5. ความคิดสร้างสรรค์

ความเป็นผู้นำยังเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ด้วย ผู้นำที่ดีสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนพัฒนาทักษะและจินตนาการของตนเอง

 

6. ความทั่วถึง

ผู้นำที่ดีต้องการบรรลุเป้าหมายและสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากทีมได้ มีเพียงแค่ผู้นำที่มีความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะสามารถได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในท้ายที่สุด

 

7. การจัดการในฐานะผู้นำ

ผู้นำต้องเป็นหัวหน้าที่สามารถนำและจัดการทีมตลอดกระบวนการทั้งหมดจนกว่าจะถึงเป้าหมาย

 

8. การสร้างทีม

ความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้นำที่ตระหนักถึงทีมเป็นหลักรับความรับผิดชอบเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น และให้รางวัลแก่กลุ่มหลังจากที่พวกเขาทำงานได้ดี

 

9. การรับความเสี่ยง

ผู้นำต้องมั่นใจที่จะรับความเสี่ยงในการตัดสินใจ และต้องมีความกล้าหาญในการแก้ไขข้อผิดพลาด

 

10. การปรับปรุง

ผู้นำมีความสามารถในการพัฒนาคนในทีมของพวกเขาผ่านอิทธิพลของผู้นำ

 

Sources

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm

https://www.iedunote.com/leadership-styles-based-authority

https://www.game-learn.com/what-is-leadership-ways-to-define

 

 12-narettraining_com-AMM_ThitikamonModhuang_MINTODA

Copyright © 2020 Naret training All Rights Reserved

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

“สิ่งที่คุณทำในวันนี้
มันสำคัญมากต่อชีวิตคุณ”​

ผศ.ดร. นเรศ ล้วนไพรินทร์​...

โทรหาเรา คลิก!