องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญที่คนในองค์กรที่พวกเขาควรมีเหมือนกันคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีพลังและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันทำให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์ ทัศนคติในเชิงบวกและต้องถูกต้อง ต่อการทำงานร่วมกัน ต่อสิ่งที่พวกเขาทำและแม้แต่กระทั่งตัวของเขาเอง   ถ้าองค์กรสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และความรักซึ่งจะนำไปสู่ความสุข ความเข้าใจให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดกระทำได้แล้ว คนที่ทำงานในองค์กรก็จะสร้างผลงานและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้เต็มที่

หลักสูตรนี้ให้อะไรแก่คุณบ้าง

Happiness Team Success

หลักสูตร ศิลปะการสร้างความสุขในองค์กร

  • ความจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อร่วมงานของคุณและองค์กร

  • สร้างละปรับทัศนคติที่ใช่ คิดบวก และคิดให้ถูกต้อง 

  • เข้ารับผิดชอบ 100% ต่อคุณเองและสิ่งที่คุณทำ 

  • ใครหรือสิ่งใดอะไรบ้างที่เหนี่ยวรั้งความสำเร็จขององค์กรไว้และจะปลดล็อคอย่างไร

  • การทำงานบนความแตกต่างอย่างมีความสุขและได้ผลลัพธ์

  • ทำอย่างไรให้รู้สึกดีเพื่อจะได้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณ เปลี่ยนอะไรบ้าง

  • เข้าใจความคิด ความรู้สึก การสร้างจินตนาการ จงรักตนเอง รู้สึกขอบคุณ ยอมรับ และอยู่การอยู่กับปัจจุบัน 

 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : 7 หลักการที่สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตและการงาน

รูปแบบการอบรม : ระยะเวลา 3 หรือ 6 ชั่วโมง

เรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจากตัวอย่างจริง ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  และสาระบันเทิง 

Copyright © 2019 Naret training All Rights Reserved

ติดตาม ดร.นเรศ

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

081 255 9966