หน้าที่ของผู้นำที่สำคัญคือการสร้างผู้นำที่มีศักยภาพและดึงศักยภาพของคนออกมาให้มากที่สุด การโค้ชชิ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง พัฒนาภาวะผู้นำ สร้างความสัมพันธ์ มีทักษะด้านต่างๆในทางที่ดีขึ้น ตอบสนองความคาดหวัง สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ ขณะเดียวกันโค้ชเองที่เป็นผู้นำก็ต้องพัฒนาอุปนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ทำไมคุณจึงควรเข้าหลักสูตรนี้

  • การพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะ โค้ช เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ , สำรวจตนเอง , บทบาทหน้าที่สำคัญของโค้ช , หลุมพรางและกับดักของโค้ช , ภาวะผู้นำยุคใหม่ , ความคาดหวังของโค้ชชี่หรือทีมงาน 

  • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่างแท้จริง  การวิเคราะห์อุปนิสัย / พฤติกรรม / ความคิดของโค้ชชี่และการตอบสนองในเชิงบวกและสร้างสรรค์

  • โค้ช และ โค้ชชี่เป็นคนแบบไหน? (DISC)

  • เทคนิคการใช้คำถามและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่น 

  • การใช้เทคนิค NLP กับสร้างการแรงจูงใจ / แรงบันดาลใจ

  • เทคนิคการใช้กฎทองกับการโค้ช

  • การสร้างความไว้วางใจในฐานะโค้ชและเสริมสร้างทักษะการโค้ช

  • การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของโค้ช และโค้ชชี่

  • เทคนิคการโน้มน้าวให้โค้ชชี่ยอมรับและพัฒนาตนเอง

  • การสร้างเป้าหมายชีวิตและการทำงาน และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน/โค้ชชี่

เนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลา : 1-2 วัน   

 

รูปแบบการเรียนรู้ : เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม ผ่านการทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติรายบุคคลกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ สนุกแบบได้สาระสำคัญ กรณีตัวอย่างจริงต่างๆ และการประเมินผลหลังจากเรียนรู้ไปประมาณ 1 เดือน

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 

Coaching for Performance ( Super Coach)

Copyright © 2019 Naret training All Rights Reserved

ติดตาม ดร.นเรศ

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

ชื่อ

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล

This field is required.

ข้อความ

This field is required.

081 255 9966